Föreningen har nu skickat brev till Alingsås kommun samt Trafikverket för att bl.a. visa att vi finns.

Den tänkta gång och cykelbanan berör även en del av kommunens mark, vilket medför att vi behöver nyttjanderättsavtal med kommunen.