Direkt efter det lyckade stormötet igår fortsatte vi som blev lyckligt utvalda att få arbeta i styrelsen med att ha föreningens första styrelsemöte. Undertecknad fick äran att bli vald till ordförande, Cecila Junfors valdes till kassör och Annika Qarlsson till sekreterare. En del praktiska frågor avhandlades först, vad krävs för att bilda en förening när det gäller organisationsnummer, kopior på dokument till banken för att få öppna konto o.s.v.

Efter dessa punkter fortsatte vi diskussionerna kring själva gång- och cykelbanan och synpunkterna från stormötet bakades ihop med de diskussioner som låg bakom att till stormötet kom till.

- Vi är glatt överraskade till att det kom så många på mötet och som är engagerade i frågan! Detta är oerhört viktigt för att ro ett sådant här projekt i land.

- Vi har en systerförening i Mörlanda som gjort den resa som vi har för avsikt att göra. Förhoppningsvis kan vi dra nytta av deras lärdomar för att öka sannolikheten att vi ror vårt projekt i land inom rimlig tid och till en rimlig kostnad.

- Initialt handlar mycket att bygga upp en kunskap kring vad som krävs. Vilka markägare är berörda, vilka villkor gäller för dessa markägare utifall de ger sitt godkännande, vilka godkännande krävs från myndigheter, vilka möjliga finansiärer finns.

- Föreningen ska skapa en hemsida och även vara aktiva på Facebook för att sprida information. Kommunikation ska även ske via e-post och via annat forum för de medlemmar som inte har tillgång till e-post.

Hälsningar
Styrelsen i 42:ans Gång- och Cykelbaneförening via Daniel Hallén, Ordförande