Information finns upplagd kring hur du kan bli medlem i föreningen och på så sätt hjälpa till att stödja arbetet med att få till en gång och cykelbana.

Bli medlem information med inbetalningskort>>

Rekryteringsarbetet har påbörjats, informationsbladet delas ut till närboende längs med väg 42.

Hjälp gärna till att sprida att föreningen finns och har påbörjat arbetet!